Uudised ja teated

Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa muutmine ning keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelu

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on kaevandada põlevkivi, mis on tooraineks olemasolevale VKG Oil AS põlevkiviõli- ja keemiatööstusele. Kavandatav tegevus näeb ette Ida-Viru maakonnas Lüganuse ja Alutaguse vallas Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise laiendamist Aidu ja Kohtla kaeveväljale ning Ojamaa uuringuväljale, mille tulemusena suureneks mäeeraldise pindala 279,16 ha võrra.

 

Arendaja on Osaühing VKG Kaevandused (Järveküla tee 14, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond), kontaktisik Merilin Keerme tel 5682 3173, merilin.keerme@vkg.ee. Otsustaja on Keskkonnaamet (Roheline 64, Pärnu, 80010), kontaktisik Karin Sisask tel 5193 1960, info@keskkonnaamet.ee. Keskkonnamõju hindaja (ekspert) on Maves OÜ (Marja 4D, Tallinn, 10617), juhtekspert Karl Kupits tel 509 3437, karl@maves.ee.

 

KMH aruandega on võimalik tutvuda avalikul väljapanekul 14.03-12.04.2023 (k.a) Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee avalehel valida „KMH avalik väljapanek"). Kirjalikke   ettepanekuid,   vastuväiteid   ja   küsimusi   KMH   aruande   kohta   saab   esitada   kuni   12.04.2023 (k.a) e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

 

KMH aruande avalik arutelu toimub 20.04.2023 kell 14:00-16:00 Maidla Rahvamajas (aadressil: Maidla tee 56, Savala küla, 42301, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas MS Teams, link https://bit.ly/3l37w0K.