Uudised ja teated

Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 30.06.2022 otsusega nr 47 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2008. aastal kehtestatud Kuru küla Jaaniku ja Vaarika maaüksuste detailplaneeringu Jaaniku tee 4 kinnistu hoonestusala asukoha osas.

Detailplaneeringu kohaselt on Jaaniku tee 4 krundile antud ehitusõigus kuni kahele kahekorruselisele hoonele. Hoonete suurim ehitusalune pind on 375 m2 ja kõrgus kuni 8 meetrit. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest Jaaniku tee 4 kinnistul loobuda ning rajada hoone krundi läänepoolsele osale. Hoone asukoha muutmisest ei teki kitsendusi naaberkruntidele. Ülejäänud detailplaneeringuga määratud ehitusõigus ja -tingimused jäävad kehtima.

Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine ei takista detailplaneeringu terviklahenduse elluviimist kehtima jäävas osas. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5426058.