Uudised ja teated

OÜ Järve Biopuhastus teatab

Lugupeetud klient!

OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde

läbiviimisega 07.12.2023 võib esineda veerõhu kõikumisi ning muutusi veekvaliteedis

Alutaguse valla klientidel kelle veega varustamine toimub Kurtna- Vasavere magistraaltorustikust

Toila valla Järve, Peeri ja Täkumetsa külades

Kohtla- Järve linna Järve linnaosas

Kohtla- Järve linna Kukruse linnaosas

Kohtla- Järve linna Ahtme linnaosas

Jõhvi linnas

Jõhvi valla Tammiku alevikus

Jõhvi valla Edise, Sompa, Kukruse, Kahula, Puru, Pajualuse, Pauliku, Jõhvi, Linna, Pargitaguse, Kotinuka külades

Ühisveevärki- ja kanalisatsiooni
puudutavate kliendiavalduste korral on igal kliendil võimalus pöörduda
kõnekeskuse poole telefoni 3344004
või edastada see e-maili teel
avaldus@idavesi.ee