Uudised ja teated

Rahandusministeerium kutsub osalema kohalike omavalitsuste rahulolu uuringus

Rahandusministeeriumi pressiteade

19. oktoober 2022

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna spetsialistide tellimusel viiakse läbi küsitlus selgitamaks välja Eesti elanike rahulolu kohalike omavalitsuste avalike teenuste ja elukeskkonnaga. Turu-uuringute AS alustab küsitlusega 19. oktoobril.

„Kutsun kõiki valimisse sattunuid kindlasti küsitlusele vastama, sest sellega te saate otseselt mõjutada oma piirkonna arengut," ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Kasutame neid tulemusi nii regionaalpoliitika planeerimisel kui ka omavalitsuste senise tegevuse hindamisel. Samas on see kindlasti oluline tagasiside ka teie endi koduvallale või -linnale,  vaatamaks üle nii senist igapäevategevust kohaliku elu korraldamisel kui tegemaks edasisi arenguplaane."

Küsitluse üldistatud tulemused avalikustatakse kohalike omavalitsuste kaupa 2023. aasta esimeses pooles portaalis minuomavalitsus.ee. Varem on samalaadne küsitlus läbi viidud aastal 2020.

Uuringu käigus küsitletakse üle-eestiliselt umbes 9300 inimest. Küsitlus viiakse läbi 16-aastaste ning vanemate Eesti elanike seas. Uuringu valim on moodustatud juhuvalikuga rahvastikuregistri andmetest.

Küsitluse valimisse sattunud inimestele saadetakse e-kirjaga kutsekiri küsitluses osalemiseks. Valimisse sattunud inimestel on võimalik täita küsitlusankeet veebis. Elanikkonnarühmades, kus vastamisaktiivsus veebis jääb planeeritust madalamaks, kogutakse puuduolevad ankeedid telefoniküsitlusega, mis viiakse läbi novembris ja detsembris. Küsitlust jätkatakse seni, kuni planeeritud valimi suurus (umbes 9300 vastajat) on saavutatud.

Rohkem infot läbiviidavast küsitlusest on leitav Turu-uuringute veebilehelt.

Vaata 2020. aasta rahulolu uuringu tulemusi minuomavalitsus.ee veebilehelt.