Uudised ja teated

Remniku küla Silla kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 27.10.2022 otsusega nr 67 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2006. aastal kehtestatud Remniku küla Silla kinnistu detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on 2006. aastal läbiviidud maakorraldustoimingud ja moodustatud on 8 elamukrunti - Nurga tee 2, Nurga tee 2a, Nurga tee 4, Nurga põik 1, Nurga põik 2, Nurga põik 3, Nurga põik 4 ja Nurga põik 5. Realiseeritud ehitustegevus ei vasta kehtivale detailplaneeringule ning ehituslubadele. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise eesmärk on võimaldada olemasolevat ehitustegevust korrastada. Edasiste toimingute puhul tuleb lähtuda Alutaguse valla üldplaneeringust tulenevatest tingimustest, naabrusõigustest ja tuleohutusnõuetest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5578054.