Uudised ja teated

Tudulinna küla taastuvenergiapargi ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 01.03.2023 korraldusega nr 101 Tudulinna küla taastuvenergiapargi ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Tudulinna külas asuvaid Ülejõe tn 4, Ülejõe tn 1a, Farmi alajaama, Ülejõe tänav, Pargi, Puidukuivati, Kartuli alajaama, Laagri, Ülesilla, Puidutoodete kompleksi, Sigala, Saeveski, Kelmi, Ruudu, Supluskoha, Jõeääre, Torni, Platsi, Keskuse tn 1, Pikk tänav T1, Keskuse tn 1a, Ansura, Petkuse, Tankuri, Karjatee, Petkuse alajaama ja osaliselt Tagajõe-Vanasilla tee T3 ja Keskuse tänav katastriüksuseid. Tegemist on valdavalt tootmismaadega, mis on hoonestatud ning osaliselt kasutusest väljas. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 22 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda Tudulinna külas asuvatele tootmisaladele taastuvenergiapargi rajamist ning seeläbi leida võimalused tootmisalade taaskasutusse võtmiseks. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Koostamisest huvitatud isik on Alutaguse Vallavalitsus.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.