Uudised ja teated

Uuest aastast muutub biojäätmete liigiti kogumine kõigile kohustuslikuks

Uuel aastal jõustub üleriigiliselt kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille eesmärgiks on vähendada biojäätmete sattumist segaolmeprügi hulka ja nende taaskasutamise edendamine. Antud nõuet järgib ka Alutaguse valla jäätmehoolduseeskiri. 

Alutaguse valla elanikel on võimalik valida, kas tellida biojäätmete konteiner koos äraveoga või koguda need oma kinnistul nõuetele vastavasse kompostikasti. Kõige keskkonnasõbralikumaks ning ühtlasi odavaimaks lahenduseks on biojäätmete tekkekohal komposteerimine, seda eriti hajaasustuses, kus majapidamiste vahelised vahemaad on pikad ning jäätmete äraveoga seonduvad kulud ning keskkonnamõjud seetõttu suured.

Kui olete otsustanud jäätmeid oma kinnistul kompostris kompostida, siis palun andke sellest teada jäätmevaldajate registri kaudu (vajalik on foto lisamine kinnistul asuvast kompostrist) aadressil https://evald.ee/alutagusevald/app/jaatmekaitlus/ hiljemalt 14.01.2024. Tähtajaks kompostimisest mitteteatamise korral edastab Vallavalitsus Teie andmed biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete äraveoks Ekovir OÜ-le.

Eraldi lepingut biojäätmete äraveoks Ekovir OÜ-ga sõlmima ei pea (uue hankeperioodi alguseni jääb kehtima olemasolev leping). Biolagunevate jäätmete kogumiseks ja äraveoks sobiva konteineri soetamine või rentimine on kinnistu omaniku ülesanne. Jäätmevedajale tuleb enne esimest veokorda edastada e-kirja teel (info@ekovir.ee) info kasutatava konteineri suuruse kohta. Juhul, kui Vedajal puudub info jäätmevaldaja mahuti suuruse kohta, koostatakse graafik minimaalse mahuti järgi (80 liitrit).

Käesoleva hankeperioodi lõpuni (31.03.2024) on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete äraveo teenuse hind võrdne segaolmejäätmete äraveo hinnaga. Uus hankeperiood koos uute tingimustega hakkab kehtima alates 01.04.2024.

Esimene graafikujärgne väljavedu toimub 2024. aasta jaanuari kolmanda nädala jooksul. Täpne päev on hetkeseisuga täpsustamisel ja see avaldatakse jooksvalt Alutaguse valla kodulehel www.alutagusevald.ee.

Küsimuste korral palun pöörduge:

Keskkonnaspetsialist Martin Miller, martin.miller@alutagusevald.ee