Uudised ja teated

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavalitsus algatas 21.07.2022 korraldusega nr 328 Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav maa-ala hõlmab Uuskülas asuvaid Männiku tee 5, Männiku tee 3, Männiku tee 1, Männiku tee 25, Männiku tee 7a, Männiku tee 7, Männiku tee 23, Männiku tee 9, Männiku tee 14, Männiku tee 12, Männiku tee 10, Männiku tee 8, Männiku tee 6, Männiku tee 4, Männiku tee 2, Männikäbi tee 1, Männikäbi tee 2, Männikäbi tee 3, Männikäbi tee 4, Männikäbi tee 5, Männiku tee T1, Alajaama, Orava tee 1, Orava tee 3, Orava tee 5, Orava tee 6, Orava tee 4, Orava tee 2, Linnu tee T1, Linnu tee T2 ja Iisaku metskond 163. Planeeringualale jäävad osaliselt Männiku tee T2 ja Kauksi-Vasknarva tee katastriüksused. Tegemist on valdavalt äri-või elamumaadega, mis on hoonestamata. Planeeritava maa-ala piir on algatamise otsuse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 10,5 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta osaliselt planeeringualal asuvate kruntide maakasutuse sihtotstarvet, määrata ehitusõigus kaheksakorruselise spa-hotelli, majutus- ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning kavandada avaliku kasutusega puhkeala. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus. Koostamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ.

Detailplaneeringu algatamise korraldusega saab tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.