Uudised ja teated

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavalitsus kehtestas 15.02.2024 korraldusega nr 64 Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Uuskülas asuvaid Männiku tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 12, 14, 23, 25, T1, Männikäbi tee 1, 2, 3, 4, 5, Alajaama, Orava tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, Linnu tee T1, T2 ja Iisaku metskond 163 katastriüksuseid. Planeeringualale jäävad osaliselt Iisaku metskond 35, Männiku tee T2 ja Kauksi-Vasknarva tee katastriüksused. Detailplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Adamas Invest OÜ.

Planeeringu koostamise eesmärk on Uusküla spaakompleksi rajamine ning spaa külastajatele ning kohalikele elanikele rekreatsiooni- ning puhketegevusteks võimaluste pakkumine. Planeeringuga muudetakse osaliselt planeeringualal asuvate kruntide maakasutuse sihtotstarvet, määratakse ehitusõigus kaheksakorruselise spa-hotelli, majutus- ja kõrvalhoonete ehitamiseks, kavandatakse avaliku kasutusega puhkeala ning tagatakse avalikud randapääsud. Detailplaneering ei ole vastuolus Alutaguse valla üldplaneeringu põhilahendusega.

Alutaguse Vallavalitsuse korralduse ning kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud