Uudised ja teated

Ahtme killustik kinnistule piloottehase ja koostootmisjaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Arvestades Illuka piirkonna kogukonnakogu ettepanekuga, pikendame Rausvere küla Ahtme kaevandus kinnistule kavandatava piloottehase ja koostootmisjaama projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku aega kuni 01.06.2022.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel https://www.alutagusevald.ee/projekteerimistingimused.

Täiendav projekteerimistingimusi ja kavandatavat projekti tutvustav arutelu kogukonna liikmetele toimub 30.05.2022 kell 18.00 Kurtna seltsimajas (Kurtna tee 14, Kurtna küla, Alutaguse vald).