Uudised ja teated

Alutaguse turvalisus on meie kõigi kätes

Alutaguse turvalisus on meie kõigi kätes

Aasta 2023 on täiskäigul alanud. Selleks, et kõigi uusaastasoov õnnelikule elule ka täide läheks, saab  igaüks midagi ära teha. Vaatamegi möödunud aastale tagasi saamaks selgust, kuidas minna edasi.

Olenemata aastaarvust on Alutaguse valla peamisteks murekohtadeks olnud ja jäänud vägivallateod, vargused ja sekka ka joobes juhid, kes meie igapäevast liiklust ohustavad. Kui aga vaadata pikema pilguga ringi, siis ei eristu Alutaguse vald kuidagi teistest omavalitsustest – paljuski on sealgi samad kitsaskohad või on neid veel enamgi.

Perevägivald on probleem

Enim paistsid möödunud aasta jooksul silma isikuvastased ehk vägivallaga seotud süüteod. Mullu registreeriti neid kokku 21 juhul, mis on koguni 7 juhtumi jagu rohkem kui sellele eelnenud aastal. Seda enam, et viimastel aastatel ei ole vallaelanike arv muutunud, küll on aga kasvanud vägivallakuritegude arv. Tõenäoliselt on teadete suurenemise taga aga hoopis mitte vägivalduse, vaid inimeste teadlikkuse kasv. Aina enam inimesi julgevad oma murega perevägivalla korral politseisse pöörduda ja abi küsida. Aitäh teile selle usalduse eest.

Kui kuulete naaberkorterist vägivallale kostuvad hääli või teate kedagi, kes ei julge ise abi otsida, siis palun andke sellest ise piirkonnapolitseinikule märku ning julgustage samas abivajajat. Kui seda mitte teha, muutub vägivald ajapikku aina räigemaks ning võib kaasa tuua ka väga traagilisi tagajärgi.

Vargused ei lakka

Teiseks probleemkohaks on vargused, mis samuti vaatamata aastaarvule või hooajale ei näita lakkamise märke. Mullu registreeriti Alutagusel 19 vargust ehk kahe võrra enam kui sellele eelnenud aastal. Olgugi, et Eestis on väga turvaline elada, ei tähenda see siiski, et oma hinnalist vara peaks jätma laokile ja varastele võtta. Mis ripakil, see viiakse ära. Nii tasub ikka ja jälle veenduda, et kõrvalhoonete uksed saaks ikka lukku ning kõik kallihinnalisem saaks võõra silma eest ära pandud. Kel võimalik, saab pikanäpumeeste heidutamiseks ja vajadusel varguse tuvastamiseks abi ka turvakaamera paigaldamisest oma koduõuele.

Häid suhteid tasub hoida ka naabritega, kes saavad teie varal silma peal hoida, kui ise kodust eemal olete. Veel enam, kui soovite turvalisuse tippmeistrite sekka kuuluda, siis soovitame liituda Naabrivalve programmiga, mille kohta saab soovi korral lisainfot ka minult. Kui juhtub, et olete aga juba varguse ohvriks langenud, on esmatähtis sellest viivitamata politseile numbril 112 teada anda. Rikkumata sündmuskohalt ja kuumadelt jälgedelt on võimalik varga kohta ehk mõnigi tõend koguda. Kui vargusest teatatakse aga päevi või nädalaidki hiljem, on tõendite kogumine kas muutunud ilmastikuolude, vahepealse inimtegevuse või muu tõttu juba pea võimatu.

Joobes juhte jagub

Liiklussüütegusid registreeriti mullu 13 ehk ühe jagu rohkem kui aasta varem. Endiselt olid kõik need juhtumid seotud joobes juhtimisega. Kogukonnas, kus me kõik hoolitseme üksteise turvalisuse eest, ei tohi ühelgi juhul joobes juhi ees silma kinni pidada. Isegi, kui rooli kipub teie enda lähedane. Takistage teda ja kui see ei aita, kutsuge politsei. Märgates kahtlasi manöövreid tegevat autojuhti, andke sellest samuti 112 teada. Nii võite päästa kas selle autojuhi enda või ka mõne juhusliku liikleja elu juhul, kui purjus juht avarii peaks põhjustama.

Avariidest paraku Alutaguse eelmisel aastal ei pääsenud – kokku juhtus 13 avariid, milles sai viga 18 ja hukkus 4 inimest. Kui püüda leida üht ühist nimetajat, mida avariide ennetamiseks igaüks saaks teha, siis on see liigse kiirustamise või ka kihutamise vältimine. Hoidke käed roolil, silmad teel ja jalg gaasipedaalil vaid nii palju, et arvestaks piirkiiruse, teeolude ja oma sõiduoskustega. Meil kõigil on vaid üks elu, hoidke seda.

Kui soovid turvalisuse tagamisele veelgi enam kaasa aidata, siis kutsume sind liituma abipolitseinike ridadega. Lisainfot selle kohta saad sigrit.hang@politsei.ee või telefonil 33 72 352.

Indrek Hindreus        

Alutaguse piirkonnapolitseinik

 

Kui sul on mõni turvalisusega seotud mure või rõõm,

võta julgelt piirkonnapolitseinikuga ühendust:

Indrek Hindreus (indrek.hindreus@politsei.ee; tel 337 21 43)

Pea meeles: kiiret politsei sekkumist nõudvate küsimustega helista hädaabinumbril 112