Uudised ja teated

Hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras (Uuselamurajoon, Iisaku asula)

Alutaguse Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks. Pakkumused tuleb esitada Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida- Virumaa 41101, kinnises ümbrikus, millele märkida märgusõnaks krundi aadress ja "hoonestusõiguse seadmine",  hiljemalt 18. aprill 2022. a kella 9:45-ks Alutaguse Vallavalitsuse kantseleisse. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Alutaguse Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE882200221068420618 Swedbank hiljemalt 14. aprill 2022. a või tasutud sularahas vallavalitsuse raamatupidamises enne enampakkumise toimumist.

1. Kalda tn 18 (katastritunnus 22401:001:0497, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2457 m2) alghind 2457 €;
2. Kalda tn 20 (katastritunnus 22401:001:0498, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2271 m2)  alghind 2271 €;
3. Sõpruse tn 11 (katastritunnus 22401:001:0500, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2301 m2) alghind 2301 €;
4. Sõpruse tn 11a (katastritunnus 22401:001:0501, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2503 2) alghind 2503 €; 
5. Sõpruse tn 13 (katastritunnus 22401:001:0502, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2207 m2)  alghind 2207 €;
6. Kraavi tn 3 (katastritunnus 22401:001:0504, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2190 m2) alghind 2190 €;
7. Kraavi tn 4 (katastritunnus 22401:001:0505, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 3026 m2) alghind 3026 €;
8. R.T. Hanseni tn 18 (katastritunnus 22401:001:0518, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2084 m2) alghind 2084 €;
9. R.T. Hanseni tn 20 (katastritunnus 22401:001:0519, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2063 m2) alghind 2063 €
 

Enampakkumise tingimused:

  • kirjalik enampakkumine viiakse läbi Alutaguse Vallavolikogu 25.04.2019. a määruse nr 95 «Alutaguse vallavara valitsemise kord» ning Iisaku Vallavolikogu 24. märtsi 2016. a otsuse nr 130 «Vallavara koormamine hoonestusõigusega enampakkumise korras» ja Alutaguse Vallavalitsuse 23.03.2022 korralduse nr 147 «Uuselamurajooni kinnistu katastriüksustele hoonestusõiguse seadmine kirjaliku enampakkumise korras» alusel;
  • pakkujal tuleb tasuda osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 200 eurot iga krundi kohta. Kirjaliku enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha 15 päeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata;
  • pakkumised tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta kogu hoonestusõiguse tähtajaks;
  • hoonestusõiguse tähtaeg on 15 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest Kinnistusraamatusse
  • pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu; kirjaliku enampakkumise võitjaks tunnistatakse isik, kes pakub konkreetse krundi osas kõrgeima hoonestusõiguse seadmise tasu.

Kirjaliku enampakkumise võitja kohustub:

  • sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ühe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest alates;
  • maksma hoonestusõiguse seadmise tasu vallavalitsuse arvelduskontole või tehingut tõestava notari deposiitkontole hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks;
  • hoonestusõiguse seadmisega ning hoonestusõiguse asjaõigusega koormamisega seotud kulud (notaritasu, riigilõiv) tasuvad hoonestajad.


NB! Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) pakkuja nimi ja elukoht või asukoht ning isikukood või registrikood; kontaktandmed;                    2) nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3) dokumendid enampakkumise osavõtumaksu ja vajadusel tagatisraha tasumise kohta;

4) sõnadega kirjutatud pakutud kasutustasu;
5) vara kasutamise eesmärk;
6) pakkumise esitaja allkiri:                                                                                                                  7) esindaja volitusi tõendav dokument.                         

Pakkumised avatakse 18.04.2022 kell 10:00 Alutaguse vallamajas.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised isikud, kellel on õigus sõlmida hoonestusõiguse seadmise lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud Alutaguse vallavara valitsemise korra järgi.


Täiendav info: õigus- ja andmekaitsepetsialist Tairi Hütt  33 66 902; 5202 014; tairi.hytt@alutagusevald.ee