Uudised ja teated

Kuru küla Hane tee 2 kinnistu elamu projekteerimistingimuste avatud menetlus

Alutaguse Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste avatud menetluse Kuru külas asuvale Hane maaüksuse detailplaneeringuga määratud hoonestusala tingimuste täpsustamiseks Hane tee 2 katastriüksuse osas.

Projekteerimistingimused taotletakse eesmärgiga suurendada kinnistu hoonestusalal 10% ulatuses, keerata projekteeritava elamu katuse harjajoone nurka 10% võrra suunaga põhja (katuse harjajoon 81 kraadi Hane tee suhtes), nihutada lõunapoolset kohustuslikku ehitusjoont 10% võrra maantee suunas.

Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressile info@alutagusevald.ee hiljemalt 6. november 2022.