Uudised ja teated

Narva jõe patrulltee rajamisega kaasneva KMH programmi avalik arutelu 26.10.2022

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Politsei- ja Piirivalveameti Narva jõe patrulltee rajamisega kaasnevate keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest.

Narva jõgi on liigitatud piiriveekoguks, kus kulgeb Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon, mis on võrdsustatud riigipiiriga. Ligipääsuks jõele kasutatakse seni üldkasutatavaid või juba inimharjumusena väljakujunenud teid. Projektiga kavandatakse tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks patrullteed kogupikkuses 10,3 km (piiripunkt nr 539 – 600 (Vasknarva-Vasikasaar)). Tegevuse asukohtadeks on Vasknarva küla, Jaama küla, Karoli küla, Permisküla ja Kuningaküla osad, mis paiknevad vahetult Narva jõe lähistel. Tegevus leiab aset ka Natura 2000 aladel.

Nõuetele vastava patrulltee rajamine eeldab Narva jõele võimalikult lähedale, mitte kaugemale kui 50 m kaldast kuni 3 m laiuse tee ehitamist. Tee koosseisu kuuluvad vajalikud sillad (üldlaiusega 2,5 m), purded (üldlaiusega 1,6 m) ja truubid. Patrulltee peab võimaldama liikuda maastikul erinevate teenistussõidukitega liikumiskiirusega kuni 30-40 km/h.

KMH programmiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul kuni 20.10.2022 (k.a). KMH programmi dokumendid on kättesaadavad TTJA avalikus dokumendiregistris https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/ (registreerimise number 16-6/20-17026-019) ja TTJA kodulehel (ametist – avalikud teated – keskkonnamõju hindamisega seotud teated). KMH programmi kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 20. oktoobrini 2022 (k.a) elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH programmi avalik arutelu toimub 26.10.2022 Alajõe teenuskeskuses (Valla 8, Alajõe, Ida-Viru maakond) algusega kell 14:00. Palume arutelule eelnevalt registreerida, edastades e-kiri aadressile nele.vaits@ttja.ee või helistades telefoninumbrile 6672 151 hiljemalt 24.10.2022.

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn. Kontaktisik: Nele Väits, e-post: nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.

Arendaja: Politsei- ja Piirivalveamet (registrikood: 70008747). Kontaktisik: Natalia Abel: e-post natalia.abel@politsei.ee, telefon 5787 3666.

KMH koostaja: Keskkonnaagentuur Viridis OÜ (registrikood 11368855). Juhtekspert Olavi Hiiemäe, e-post Olavi.hiiemae@gmail.com, telefon 527 8027.