Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused

Käesolevaga teatame, et Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni riigikaitse harjutused toimuvad   03.10.2022 kuni 07.10.2022 Puhatu, Konsu ja Varesmetsa  külade lähistel.