Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused

Käesolevaga teatame, et  Eesti Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon viib läbi riigikaitselised harjutused  24.01.2022 kuni 28.01.2022 Konsu järve ja 31.01.2022 kuni 04.02.2022 Kaidma küla lähistel.

Kontakt: väeosa korrapidaja 515 8778, teavitusspetsialist 5307 6903