Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused Konsu küla piirkonnas

Käesolevaga teatame, et  Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompanii riigikaitse harjutused toimuvad 03.05.2022 kuni 05.05.2022 Konsu küla lähistel.