Uudised ja teated

Tähelepanu - info Kauksi ranna veekvaliteedist!

Kauksi rannast 22. augustil võetud proovis domineeris niitjas sinivetikas Aphanizomenon flosaquae, mis teadaolevalt pole toksiline. Samas esines mõõdukalt ka potentsiaalselt toksilisi sinivetikaid perekonnast Dolichospermum, mis massesinemise korral võivad kutsuda esile tervisehäireid - naha- ja silmaärritust, palavikku, pea- ja lihasvalu või allergilisi reaktsioone.

Sinivetikate massesinemine sõltub suuresti ka valitsevast tuulesuunast. Tõenäoliselt oli tihedam vetikamass viimaste päevade ida- ja kagutuulega koondunud just Peipsi järve loodeossa. Tuulesuuna muutudes kantakse vetikamass järve keskossa.

Eelnevast tulenevalt on Kauksi rannas kehtestatud kollase lipu režiim. Olukord on Terviseameti edasisel jälgimisel.

 

Alutaguse Vallavalitsus juhib tähelepanu, et ka mujal Peipsi järve põhjakaldal supeldes tasub olla tähelepanelik veekvaliteedi osas. Lähtuda tuleb Terviseameti soovitustest.