Uudised ja teated

TÄIESTI UUS! Investeeringutoetus vabaühendustele

Toetusmeetme üldine eesmärk on rohkem võimekaid Ida-Viru maakonnas tegutsevaid vabaühendusi, kelle tegevuse tulemusena on tõusnud Ida-Virumaa atraktiivsus elukeskkonnana ja paranenud piirkonna üldine areng.

Toetust saab taotleda tegevusteks ja investeeringuteks, mis tõstavad taotleja võimekust pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid Ida-Viru maakonnas, mis on suunatud

laiemale sihtrühmale kui ühingu liikmeskond ning aitavad kaasa toetusprogrammi eesmärkide saavutamisele.

Lihtsamalt öeldes saab toetust:

• tegevusteks Ida-Viru maakonnas, mis aitavad vabaühendusel valmistada ette niisuguste teenuste pakkumist ja/või toodete valmistamist, mis on mõeldud laiemale sihtrühmale kui oma liikmed. Teenuste pakkumine ja toodete valmistamine võib teenida (hakata teenima) vabaühendusele omatulu;

• et osta vajalikke asju, seadmeid, inventari, tehnikat vm kaupu, et vabaühendus saaks pakkuda Ida-Viru maakonnas teenuseid ja/või valmistada tooteid;

• teha ehitus- ja remonttöid, korrastada või mugandada ruume, et vabaühendus saaks Ida-Viru maakonnas pakkuda teenuseid ja/või valmistada tooteid.

Toetust saab taotleda ainult Ida-Viru maakonnas toimuvate tegevuste või investeeringute jaoks. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2023 – 31. september 2023. Projekt peab kestma vähemalt 5 kuud.

Taotletava toetuse minimaalne summa on 2 000 eurot ja maksimaalne summa 9 000 eurot taotluse kohta. Vähemalt 5% projekti abikõlblikest kuludest peab olema taotleja rahaline omafinantseering.

Taotlusvooru toetuste kogumaht on 90 000 eurot.

Toetuse taotlemine toimub kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

NB! Taotlemise eelduseks on, et vabaühenduse seostab oma eesmärgid kas riiklike, maakondlike, omavalitsuste või külade strateegiate ja arengukavade eesmärkidega.

Taotlus tuleb toetuste menetlemise süsteemi sisestada ja kinnitada hiljemalt 1. novembriks 2022 kell 23.59.

Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda ja taotlust koostada SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid. Teenus on tasuta!

 

Tatjana Zamorskaja

 tatjana.zamorskaja@ivek.ee

📞 tel 740 1956; 5300 6902

 

Nadežda Morozova

nadezda.morozova@ivek.ee

📞 tel 506 7735

 

Lisainfo:

Kerstin Rei

Koordinaator

kerstin.rei@kysk.ee

5854 5754