Uudised ja teated

Teade avaneva taotlusvooru kohta

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2022. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2 ja M3.

Meetmemahud:

M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 100 000 €
M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks - 100 000 €
M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine - 141 990,54 €

Taotlusvoor on avatud 19.-30.september 2022 kella 12:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata november 2022 lõpuks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

Infopäev toimub 30.08 kell 16:00 Iisaku Kihelkonna Muuseumi saalis.

Lisainfo ja kontakt: www.pakmty.ee