Energiakulude hüvitamine

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi info energiakulude leevendamise hüvitiste kohta on kättesaadav aadressil: https://mkm.ee/energiakulude-huvitised