Uudised ja teated

« Zurück

Vaideotsus Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise otsuse osas

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 28.04.2022 otsusega nr 36 Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu.

Volikogu otsuse peale laekus ühe maaomaniku poolt kirjalik vaie. Volikogu otsustas rahuldada vaide täielikult ning tunnistada Alutaguse Vallavolikogu 28.04.2022 otsus nr 36 „Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine" kehtetuks.

Vaideotsusega saab tutvuda valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5373250.