Uudised ja teated

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.07-31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses ja valla veebilehel.

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Kauksi küla Allika kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.07-31.07.2022 Alutaguse Vallavalitsuses ja valla veebilehel.

Keskkonnaameti teade 28. juuni 2022 Salvkaevud vajavad regulaarset hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist Maa pinnast 71% katab vesi. Sellest vaid 1% kõlbab joomiseks, toidu...

Salvkaevud vajavad regulaarset hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist

Keskkonnaameti teade 28. juuni 2022 Salvkaevud vajavad regulaarset hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist Maa pinnast 71% katab vesi. Sellest vaid 1% kõlbab joomiseks, toidu...

Jaaniõhtu ettevalmistused on täies hoos. Jaanilõkke ettevalmistamisel tuleb lisaks tuleohutusnõuete täitmisele järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele. Jäta...

Ära põleta jaanilõkkes prügi!

Jaaniõhtu ettevalmistused on täies hoos. Jaanilõkke ettevalmistamisel tuleb lisaks tuleohutusnõuete täitmisele järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele. Jäta...

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks õnnetusteta,...

Jaanilõket tehes pea meeles tuleohutust!

Jaanimeeleolu loomise juurde kuulub traditsiooniliselt lõke, mis loob seltskonnale rõõmsa meeleolu ja pakub õhtul õdusat soojust. Selleks, et jaaniõhtu jääks mõnusana meelde ja mööduks õnnetusteta,...

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 16.06-30.06

Alutaguse valla arengukava muutmise eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa muutmise eelnõu avalik väljapanek toimub 16.06-30.06

Alutaguse Vallavalitsuse 19.05.2022 korraldusega nr 233 kinnitati Alutaguse valla haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nimed.

TEADE Alutaguse valla bussipeatuste nimede muudatustest

Alutaguse Vallavalitsuse 19.05.2022 korraldusega nr 233 kinnitati Alutaguse valla haldusterritooriumil asuvate ühissõidukipeatuste nimed.

Kõikide Ida-Viru avalike maakonnaliinide bussid on varustatud validaatoritega, mis võimaldavad reisija sõitu registreerida kontaktivaba elektroonilise sõidukaardiaga (edaspidi: sõidukaart).

Bussiga sõitmine Ida-Viru avalikel maakonnaliinidel alates 01.07.2022

Kõikide Ida-Viru avalike maakonnaliinide bussid on varustatud validaatoritega, mis võimaldavad reisija sõitu registreerida kontaktivaba elektroonilise sõidukaardiaga (edaspidi: sõidukaart).

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.04.2022 otsuse nr 36 "Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"

Vaideotsus Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamise otsuse osas

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 28.04.2022 otsuse nr 36 "Konsu küla Laagri maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine"

Hankija eesmärgiks on täiendada Kurtna noortekeskuse mänguväljakut kahe mänguatraktsiooniga

Hinnapäring Kurtna noortekeskuse mänguväljaku täiendamine

Hankija eesmärgiks on täiendada Kurtna noortekeskuse mänguväljakut kahe mänguatraktsiooniga

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eterniidi kogumisringi perioodil  06.06.22 – 12.06.22. Ühe nädala jooksul on Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma...

Eterniidi kogumisringist 2022 aastal

Alutaguse Vallavalitsus kuulutab välja eterniidi kogumisringi perioodil  06.06.22 – 12.06.22. Ühe nädala jooksul on Alutaguse valla elanikel erandkorras võimalik Uikala ja Torma...

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras Rannapungerja külas asuvat Nirgi (registriosa nr 12406150, katastritunnus 13001:001:0133, sihtotstarve elamumaa 100 %, pindala 2513 m2) kinnistut. ...

Rannapungerja külas asuv Nirgi katastriüksuse müük

Alutaguse Vallavalitsus müüb enampakkumise korras Rannapungerja külas asuvat Nirgi (registriosa nr 12406150, katastritunnus 13001:001:0133, sihtotstarve elamumaa 100 %, pindala 2513 m2) kinnistut. ...

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 3 (registriosa nr 468768, katastritunnus 49802:002:0508, pindala 2595m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Pargitaguse tn 3, Mäetaguse alevik kinnistu müük

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 3 (registriosa nr 468768, katastritunnus 49802:002:0508, pindala 2595m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 4 (registriosa nr 4687708, katastritunnus 49802:002:0516, pindala 1997 m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Pargitaguse tn 4, Mäetaguse alevik kinnistu müük

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 4 (registriosa nr 4687708, katastritunnus 49802:002:0516, pindala 1997 m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 5 (registriosa nr 4687808, katastritunnus 49802:002:0528, pindala 2603 m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Pargitaguse tn 5, Mäetaguse alevik kinnistu müük

Alutaguse Vallavalitsus müüb Mäetaguse alevikus asuvat Pargitaguse tn 5 (registriosa nr 4687808, katastritunnus 49802:002:0528, pindala 2603 m2, sihtotstarve - 100% elamumaa) kinnistut. Kinnistu...

Alutaguse vald müüb avaliku enampakkumise korras Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Tudulinna külas asuvat 1-toalist korteriomandit aadressil Pikk tn 21-8 (registriosa nr 3871708, katastriüksus...

Müüa korter enampakkumise korras

Alutaguse vald müüb avaliku enampakkumise korras Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Tudulinna külas asuvat 1-toalist korteriomandit aadressil Pikk tn 21-8 (registriosa nr 3871708, katastriüksus...

Alutaguse vald müüb avaliku enampakkumise korras Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Pagari külas asuvat kinnistut, katastritunnus 49801:001:0700, 100% tootmismaa, pindala 2031 m2.

Enampakkumise korras vara müük

Alutaguse vald müüb avaliku enampakkumise korras Ida-Virumaal, Alutaguse vallas, Pagari külas asuvat kinnistut, katastritunnus 49801:001:0700, 100% tootmismaa, pindala 2031 m2.

Alutaguse vallavalitsuse vakantsed tööpakkumised on avalikustatud tootukassa.ee portaalis ja valla kodulehel. Hetkel on aktiivsed järgmised konkursid: haridus- ja noorsöötööspetsialist ...

Avalikud konkursid

Alutaguse vallavalitsuse vakantsed tööpakkumised on avalikustatud tootukassa.ee portaalis ja valla kodulehel. Hetkel on aktiivsed järgmised konkursid: haridus- ja noorsöötööspetsialist ...

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.05.2022 otsusega nr 40 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Hane maaüksuse detailplaneeringu Hane tee 3 kinnistu osas.

Kuru küla Hane maaüksuse detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 26.05.2022 otsusega nr 40 kehtetuks Iisaku Vallavolikogu poolt 2007. aastal kehtestatud Hane maaüksuse detailplaneeringu Hane tee 3 kinnistu osas.

Koostöös Eesti Vähiliiduga teostab SA Viljandi Haigla rinnavähi sõeluuringut IISAKUS 06.06-07.06.2022.

Mammograafiabuss IISAKUS

Koostöös Eesti Vähiliiduga teostab SA Viljandi Haigla rinnavähi sõeluuringut IISAKUS 06.06-07.06.2022.