Uudised ja teated

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu avalik väljapanek

Alutaguse valla haridusvõrgu arengukava 2023+ eelnõu suunatakse avalikule väljapanekule valla kodulehel. Arengukava eelnõu avaliku väljapaneku toimumise ja ettepanekute esitamise ajaks on 23. mai 2023 kuni 06. juuni 2023.

Ettepanekuid valla arengukavasse saavad esitada kõik huvitatud isikud esitades need arengukava eelnõu avaliku väljapaneku ajal (23.05-06.06.2023) e-posti aadressile info@alutagusevald.ee .

Arengukava avalik arutelu toimub kirjalike ettepanekute laekumise korral 13. juunil 2023. a.

Ettepanekute tegijaid ja avalikkust teavitatakse avaliku arutelu toimumise ajast ning kohast.