Uudised ja teated

Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad kontrollivad nädalavahetusel tuleohutusest kinnipidamist

PÄÄSTEAMET

11. mai 2023

Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad kontrollivad nädalavahetusel tuleohutusest kinnipidamist

Ilmateenistuse prognoosi järgi käesoleval nädalavahetusel jätkub kuiv ja suvesoe ilm ning tuleoht suureneb (https://www.ilmateenistus.ee/ilm/prognoosid/tuleohukaart/). Seoses ilmaprognoosi ja selle nädala metsa- ja maastikutulekahjude sagenemisega teevad päästjad Ida- ja Lääne-Virumaal operatiivennetust 11.-14. mail 2023.

Algaval nädalavahetusel patrullivad Ida- ja Lääne-Virumaa päästjad oma väljasõidupiirkondades, et veenduda lõkete põletajate ja grillijate ohutusnõuete täitmises ning kulupõletamise keelust kinni pidamist. Eesmärk on ära hoida ulatuslikke maastikupõlenguid ja suurendada elanike teadlikkust looduses tule tegemise ohutusnõuetest kinnipidamisel. Päästjad jälgivad ohutust sealhulgas suvilapiirkondades, puhkealadel ja metsamajade juures.

Päästemeeskonna juhtidel on õigus ohutusnõuete rikkujaid trahvida. Lühimenetlusega määratud trahv on mõjutusvahend, millega elanikke ohutusnõuete täitmisele suunatakse. Ohutusnõuete eiramise eest on trahvisummaks 40 eurot.

  • Päästjad hoiatavad, et kulupõletamine ja kuivanud looduse süütamine on seadusega keelatud ning tuleohtlik tegevus.
  • Iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga.
  • Lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit. Mööblit, immutatud või värvitud puitu, rehve, kaableid, plastikut, riideid ja ehitusjäätmeid ei tohi lõkkesse visata, kuna nende põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega.
  • Lõket ei tohi kunagi jätta järelevalveta ning enne lõkkekohast lahkumist tuleb veenduda, et see on täielikult kustunud.
  • Lõkke juures hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või survestatud veevoolik.

PÄÄSTEAMET 

Rahu 38 | Jõhvi

www.rescue.ee

http://www.facebook.com/paasteamet