Uudised ja teated

Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.03.2022 otsusega nr 32 kehtetuks Alajõe Vallavolikogu poolt 2009. aastal kehtestatud Katase küla 23c kinnistu detailplaneeringu.

Planeeringuala hõlmab Katase külas asuvat Rannasalu tee 75, osaliselt Rannasalu tee 77 ja munitsipaalomandis olevat Julia kinnistut. Planeeringuga anti Rannasalu tee 75 krundile ehitusõigus elamu ja abihoone ehitamiseks. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda ja lähtuda krundi hoonestamisel üldplaneeringuga määratud ehitus- ja maakasutustingimustest.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5275268.