Uudised ja teated

Katase küla Tuulekoja väikekoht 9 kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 24.11.2022 otsusega nr 75 Alajõe Vallavolikogu poolt 2011. aastal kehtestatud Katase küla Tuulekoja väikekoht 9 kinnistu detailplaneeringu osaliselt kehtetuks.

Detailplaneeringu alusel moodustati endise Tuulekoja suvilaühistu maa-alal kaks elamumaa krunti - Tuulekoja vkt 9 ja Tuulekoda vkt 9a. Planeeringukohaselt oli mõlemale krundile lubatud ehitada kaks hoonet, ehitisealuse kogupinnaga kuni 100 m2 ja kõrgusega kuni 8 m. Kruntide omanik soovis planeeringu elluviimisest Tuulekoja vkt 9 katastriüksusel loobuda ning kasutada krunti üldplaneeringust tulenevate tingimuste kohaselt (maksimaalne täisehitus 20% ja hoonete kõrgus kuni 6,5 m). Planeeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisel on tagatud planeeringu elluviimine Tuulekoja vkt 9a krundi osas.

Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5617244.