Uudised ja teated

Kauksi rannahoone üüripinna konkurss

Sihtasutus Alutagusemaa kuulutab välja konkursi Kauksi rannahoones Rannapromenaadi, Kauksi küla, Alutaguse vald asuva ühe müügipinna üürile andmiseks. Müügipind antakse üürile Kauksi piirkonna ettevõtlus- ja külastuskeskkonnale lisaväärtuse pakkumise eesmärgil.

Üürikonkursi tingimused:

  1. Üüriobjekt: üks müügipind (ruum 104) 16,2 m2. Kauksi rannahoones aadressil Rannapromenaadi, Kauksi küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa. Vt Lisa – Müügipinna asendiplaan. Tagatud on elekter, vesi, kanalisatsioon, WiFi, küte, valve;
  2. Üüriperiood: 2-5 aastat;
  3. Üüritasu: üüritasu suuruse pakub välja üürikonkursil osaleja ise. Üüritasu võib olla perioodide lõikes varieeruv. Üüritasu suurendatakse Eesti Statistikaameti poolt avaldatud tarbijahinnaindeksi (edaspidi THI) aastase muutuse võrra. Juhul kui THI aastane väärtus on negatiivne, jääb Üüri määr muutmata ning uueks aastaseks perioodiks jääb kehtima eelmisel aastasel perioodil tasumisele kuulunud Üüri määr;
  4. Otstarve: Kauksi külastajatele teenuste pakkumine – toidu kaasamüük, jaemüük, meelelahutus, ranna- ja sporditarvete laenutus. Majutuse pakkumine ei ole lubatud.
  5. Konkursil osalemine on avatud kõikidele ettevõtetele. Konkursi komisjon hindab esitatud pakkumusi kontseptsiooni (15%), pakkuja kogemuse (15%), pakutud aastase üürihinna (60%) ja pakutud perioodi (10%) alusel ning tunnistab edukaks pakkumuse, millele omistatakse kriteeriumite osas enim punkte.

Üürile andmise tingimused:

  1. Üürikonkursi võitjal tuleb üürileping sõlmida ühe kuu jooksul arvates tulemuste kinnitamisest. Etteantud tähtaja jooksul mõjuva põhjuseta üürilepingu sõlmimata jätmise korral kaotab üürikonkursi võitja õiguse üürilepingut sõlmida.

Pakkumise dokumendid:

  1. Taotlus konkursil osalemiseks (vabas vormis). Pakkuda üüriperioodi pikkus ja ühe kuu üürisumma kuude lõikes ilma käibemaksuta ja aastasumma ilma käibemaksuta. Üürihinnale lisanduvad tegelikud kulud elektri, vee, kanalisatsiooni, prügiveo, valve ja muude pakkuja tegevuste jaoks vajalike teenuste eest.
  2. Konkursil osaleja kirjeldus osutatava teenuse kohta.
  3. Pakkuja eelneva tegevuse kirjeldus.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20.03.2023 kell 12. Pakkumised tuleb esitada või saata  postiga kirjalikult kinnises ümbrikus aadressil Rannapromenaadi, Kauksi küla, Alutaguse vald, 41008 Ida-Virumaa. Ümbrikule märkida „Müügipinna üürikonkurss".

Täiendav info: juhatuse liige Signe Roost, +37253068680, info@alutagusemaa.ee