Uudised ja teated

Raie teavituskohustusega metsamaal

Paadenurme Puit OÜ teostab ajavahemikul 19.09 - 30.11.2022 raiet Tudulinna külas Kooli tn 11 katastriüksusel. Kooli tn 11 katastriüksus jääb osaliselt Alutaguse valla üldplaneeringuga määratud teavituskohustusega metsamaa alal (kompaktse asustusega alade ümber 100 m ulatuses).

Täiendav info: Paadenurme Puit OÜ (Tõnu Leeben), tel 505 3289.