Uudised ja teated

Rannapungerja küla Tammetõru detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Alutaguse Vallavolikogu tunnistas 17.08.2022 otsusega nr 58 kehtetuks Tudulinna Vallavolikogu poolt 2014. aastal kehtestatud Rannapungerja külaTammetõru detailplaneeringu.

Detailplaneeringu alusel on maakorraldustoimingud läbiviidud ja Tammetõru katastriüksuse jagamisel on moodustatud Paadi tee 15 (81501:001:0177), Paadi tee 17 (81501:001:0178), Paadi tee 19 (81501:001:0179) ja Paadi tee T5 (81501:001:0181) katastriüksused. Detailplaneeringuga anti elamukruntidele ehitusõigus pereelamu ja abihoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pind kokku krundil oli 280m2. Ehitusõigust realiseeritud ei ole. Kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest sellisel kujul loobuda.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse valla dokumendiregistris: http://delta.andmevara.ee/alutaguse_vald/dokument/5472986.