Uudised ja teated

Maa-amet võõrandab riigivara, tähtaeg 03.03.2022

Käesolevaga teatame, et keskkonnaministri 09.04.2021 käskkirja nr 1-2/21/189 ja 25.03.2021 käskkirja nr 1-2/21/162 alusel on otsustatud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad (nimekiri lisatud). Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet. Avalik enampakkumine toimub elektrooniliselt riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil https://riigimaaoksjon.ee. Avalik elektrooniline enampakkumine on välja kuulutatud 04.02.2022 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel https://maaamet.ee. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.03.2022.