Uudised ja teated

Riigikaitselised õppused Puhatu küla piirkonnas

Käesolevaga teatame, et Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi Kalevi jalaväepataljoni riigikaitse harjutused toimuvad  04.04.2022 kuni 09.04.2022 ja 11.04.2022 kuni 14.04.2022 Puhatu küla lähistel.

Väeosa korrapidaja telefon +372 515 8778