Hajaasustuse programm 2019

 Alutaguse Vallavalitsus teatab, et alates 11.03.2019 avatakse hajaasustuse  programmi 2019. a  taotlusvoor Alutaguse vallas. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada vallavalitsusele kuni 13.05.2019.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse

(https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm)  ja Alutaguse Vallavalitsuse (http://www.alutagusevald.ee/hajaasustuse-programm)  veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Vastavalt programmdokumendi § 17 lõikele 1 punktile 2 kinnitas Alutaguse Vallavalitsus hajaasustuse programmist 2019. a toetatavate valdkondade prioriteetsuse järgmiselt:

1.1 veesüsteemid
1.2 kanalisatsioonisüsteemid
1.3 juurdepääsuteed
1.4 autonoomsed elektrisüsteemid

ja eelistatud sihtrühmad järgmiselt:
2.1 lastega pered
2.2 pered, kus elab puudega inimene

Lisainfo: Alutaguse Vallavalitsus: Piret Anvelt 3366923, 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee

                

Rahuldati järgmiste isikute taotlused:

  Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 338 „Hajaasustuse programmi veevarustussüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Kaido Kurg

Projekti nimetus: Roosimäe talu Tudulinna veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 1 172,71 eurot,

sh riigipoolne toetus: 5 86,35 eurot.

KOV toetus: 586,36 eurot.

Toetuse omafinantseering 577,60 eurot.

 

2. Toetuse saaja: Igor Jakovlev

Projekti nimetus: Julia kinnistule veepuhastusseadme paigaldamine

Toetuse suurus: 1 214,68 eurot,

sh riigipoolne toetus: 607,34 eurot.

KOV toetus: 607,34 eurot

Toetuse omafinantseering 598,27 eurot.

 

3. Toetuse saaja: Ljudmila Moorus

Projekti nimetus: Oru maaüksus veefiltri paigaldamine

Toetuse suurus: 674,69 eurot,

sh riigipoolne toetus: 337,34 eurot.

KOV toetus: 337,35 eurot.

Toetuse omafinantseering 332,31 eurot.

 

4. Toetuse saaja: Tamara Brešenkova

Projekti nimetus: Ülase Kuningaküla küla veevarustus

Toetuse suurus: 1 605,32 eurot,

sh riigipoolne toetus: 802,66 eurot.

KOV toetus: 802,66 eurot.

Toetuse omafinantseering 790,68 eurot.

 

5. Toetuse saaja: Rain Kiigemägi

Projekti nimetus: Metsküla Karu talu veevarustussüsteemide ehitus

Toetuse suurus: 3 118,39 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 559,19 eurot.

KOV toetus: 1 559,20 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 535,92 eurot.

 

6. Toetuse saaja: Natalia Semjonova

Projekti nimetus: Veesüsteemi rajamine, joogivee kvaliteedi parandamine

Toetuse suurus: 3 543,69 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 771,85 eurot.

KOV toetus: 1 771,84 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 376,62 eurot.

 

7. Toetuse saaja: Mario Reiman

Projekti nimetus: Jagora talu puurkaevu projekt

Toetuse suurus: 2765,76 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 382,88 eurot.

KOV toetus: 1 382,88 eurot

Toetuse omafinantseering 1 362,24 eurot.

 

8. Toetuse saaja: Maire-Malle Taar

Projekti nimetus: Munamäe kinnistule veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 3 220,02 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 610,01 eurot.

KOV toetus: 1 610,01 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 585,98 eurot.

 

9. Toetuse saaja: Olev Karp

Projekti nimetus: Lepiku majapidamisse Vaikla külas puurkaevu rajamine

Toetuse suurus: 2 030,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 015,05 eurot.

KOV toetus: 1 015,05 eurot

Toetuse omafinantseering 999,90 eurot.

 

10. Toetuse saaja: Helve Säär

Projekti nimetus: Sääre Kuru küla puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 255,22 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 127,61 eurot.

KOV toetus: 1 127,61 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 110,78 eurot.

 

11. Toetuse saaja: Mart Karus

Projekti nimetus: Lõpe küle Uue-Lõpe veevarustus

Toetuse suurus 2 930,58 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 465,29 eurot.

KOV toetus: 1 465,29 eurot.

Toetuse omafinantseering 1443,42 eurot.

 

12. Toetuse saaja: Sven Käiss

Projekti nimetus: Puurkaevu rajamine Kopli kinnistule Kauksi külas

Toetuse suurus 3360,72 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 680,36 eurot.

KOV toetus: 1 680,36 eurot.

Toetuse omafinantseering 1655,28 eurot.

 

13. Toetuse saaja: Maie Juuse

Projekti nimetus: Tammetaguse küla Suurvälja veevarustussüsteem

Toetuse suurus 2 938,62 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 469,31 eurot.

KOV toetus: 1 469,31 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 447,38 eurot.

 

14. Toetuse saaja: Silja Veskus

Projekti nimetus: Lemmaku küla Kaseoja kinnistule puurkaevu rajamine

Toetuse suurus 3 240,12 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 620,06 eurot.

KOV toetus: 1 620,06 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 595,88 eurot.

 

15. Toetuse saaja: Margus Rajas

Projekti nimetus: Kõrtsi, Sälliku küla - Puurkaevu ja veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3 111,48 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 555,74 eurot

KOV toetus: 1 555,74 eurot

Toetuse omafinantseering 1 532,52 eurot.

 

16. Toetuse saaja: Ilmo Virumäe

Projekti nimetus: Pillapalu, Vaikla küla veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3 279,52 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 639,76 eurot.

KOV toetus: 1 639,76 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 615,28 eurot.

 

17. Toetuse saaja: Georgi Kuzenin

Projekti nimetus: Kanarbiku 11, Alajõe puurkaevu rajamine ja joogivee torustiku rajamine

Toetuse suurus 3 039,12 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 519,56 eurot

KOV toetus: 1 519,56 eurot

Toetuse omafinantseering 1 496,88 eurot.

 

18. Toetuse saaja: Alexey Lukiyanov

Projekti nimetus: Lääne mü Permiskülas veesüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 988,20 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 494,10 eurot.

KOV toetus: 1 494,10 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 471,80 eurot.

 

19. Toetuse saaja: Indrek Juuse

Projekti nimetus: Udujõe kinnistule veevarustussüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3 485,34 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 742,67 eurot.

KOV toetus: 1 742,67 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 716,66 eurot.

 

20. Toetuse saaja: Leonid Aleksejev

Projekti nimetus: Kivimäe veetorustiku rajamine

Toetuse suurus: 683,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 341,70 eurot.

KOV toetus: 341,70 eurot.

Toetuse omafinantseering 336,60 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 339 „Hajaasustuse programmi kanalisatsioonisüsteemide valdkonna taotluste rahuldamine ja mitterahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Kulla Kivi

Projekti nimetus: Keskküla mü Varesmetsa külas kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus: 2 050,20 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 025,10 eurot.

KOV toetus: 1 025,10 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 009,80 eurot.

 

2. Toetuse saaja: Marju Kiiver

Projekti nimetus: Tali kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 4 120,50 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 060,25 eurot.

KOV toetus: 2 060,25 eurot.

Toetuse omafinantseering 2029,50 eurot.

 

3. Toetuse saaja: Meelis Reest

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi ehitamine Mäeveeru kinnistul

Toetuse suurus: 3 103,44 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 551,72 eurot

KOV toetus: 1 551,72 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 528,56 eurot.

 

4. Toetuse saaja: Dmitri Demidenko

Projekti nimetus: Vahesaare kinnistule Ereda külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus: 2 050,20 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 025,10 eurot.

KOV toetus: 1 025,10 eurot

Toetuse omafinantseering 1 009,80 eurot.

 

5. Toetuse saaja: Aivar Kirs

Projekti nimetus: Kirsi talu Võrnu küla kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus: 4006,60 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 003,30 eurot.

KOV toetus: 2 003,30 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 973,40 eurot.

 

6. Toetuse saaja: Maria Minhof

Projekti nimetus: Maria talu kanalisatsioonisüsteemi ehitamine

Toetuse suurus: 3 354,29 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 677,14 eurot.

KOV toetus: 1 677,15 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 652,11 eurot.

 

7. Toetuse saaja: Rain Kiigemägi

Projekti nimetus: Metsküla Karu tālu kanalisatsioonisüsteemi ehitus

Toetuse suurus 3 381,61 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 690,80 eurot.

KOV toetus: 1 690,81 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 024,39 eurot.

 

8. Toetuse saaja: Mille Rull

Projekti nimetus: Jalaka mü Ereda küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3698,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1849,20 eurot.

KOV toetus: 1 849,20 eurot

Toetuse omafinantseering 1821,60 eurot.

 

9. Toetuse saaja: Raul Orgla

Projekti nimetus: Künka talu septikusüsteemi paigaldamine koos imbväljakuga

Toetuse suurus 1 969,80 eurot,

sh riigipoolne toetus: 984,90 eurot.

KOV toetus: 984,90 eurot.

Toetuse omafinantseering 970,20 eurot.

 

10. Toetuse saaja: Natalia Semjonova

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 956,31 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 478,15 eurot.

KOV toetus: 1 478,16 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 456,09 eurot.

 

11. Toetuse saaja: Natalia Voropaeva

Projekti nimetus: Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Muru kinnistule

Toetuse suurus 3 698,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 849,20 eurot.

KOV toetus: 1 849,20 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 821,60 eurot.

 

12. Toetuse saaja: Anna Andrejeva

Projekti nimetus: Kraavitaguse kinnistu Jaama külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 201,35 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 100,67 eurot.

KOV toetus: 1 100,68 eurot.

Toetuse omafinantseering 1084,25 eurot.

 

13. Toetuse saaja: Nikolai Malm

Projekti nimetus: Maripuu mü Võrnu külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 090,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 045,20 eurot.

KOV toetus: 1 045,20 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 029,60 eurot.

 

14. Toetuse saaja: Maire-Malle Taar

Projekti nimetus: Munamäe kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 454,61 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 227,30 eurot.

KOV toetus: 1 227,31 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 208,99 eurot.

 

15. Toetuse saaja: Ave Lohu

Projekti nimetus: Oja talu kanalisatsiooni rekonstrueerimine

Toetuse suurus 3 039,12 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 519,56 eurot.

KOV toetus: 1 519,56 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 496,88 eurot.

 

16. Toetuse saaja: Vello Veit

Projekti nimetus: Kuke talu kanalisatsioonisüsteemi ehitus

Toetuse suurus 1 961,76 eurot,

sh riigipoolne toetus: 980,88 eurot.

KOV toetus: 980,88 eurot.

Toetuse omafinantseering 966,24 eurot.

 

17. Toetuse saaja: Alvin Valgemäe

Projekti nimetus: Atsalama küla Pahka kinnistule kanalisatsiooni ehitus

Toetuse suurus 2 997,16 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 498,58 eurot.

KOV toetus: 1 498,58 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 476,22 eurot.

 

18. Toetuse saaja: Virge Palm

Projekti nimetus: Otsa kinnistule kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus 2 351,70 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 175,85 eurot.

KOV toetus: 1 175,85 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 158,30 eurot.

 

19. Toetuse saaja: Maksim Ivanov

Projekti nimetus: Paemurru kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 5 648,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 824,05 eurot.

KOV toetus: 2 824,05 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 781,90 eurot.

 

20. Toetuse saaja: Helve Säär

Projekti nimetus: Sääre Kuru küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1 924,78 eurot,

sh riigipoolne toetus: 962,39 eurot

KOV toetus: 962,39 eurot

Toetuse omafinantseering 948,02 eurot.

 

21. Toetuse saaja: Katrin Männiste

Projekti nimetus: Kronka mü Atsalama küla kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 3 758,70 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 879,35 eurot

KOV toetus: 1 879,35 eurot

Toetuse omafinantseering 1 851,30 eurot.

 

22. Toetuse saaja: Diina Uustal

Projekti nimetus: Veskimäe Vasavere küla biopuhasti rajamine

Toetuse suurus 2 942,64 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 471,32 eurot.

KOV toetus: 1 471,32 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 449,36 eurot.

 

23. Toetuse saaja: Maie Juuse

Projekti nimetus: Tammetaguse küla Suurvälja kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 2 070,30 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 035,15 eurot.

KOV toetus: 1 035,15 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 019,70 eurot.

 

24. Toetuse saaja: Leonid Aleksejev

Projekti nimetus: Kivimäe kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus 2 090,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 045,20 eurot.

KOV toetus: 1 045,20 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 029,60 eurot.

 

25. Toetuse saaja: Olga Ignatovets

Projekti nimetus: Mokka, Rausvere küla kanalisatsioonisüsteemid

Toetuse suurus 3 738,60 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 869,30 eurot

KOV toetus: 1 869,30 eurot

Toetuse omafinantseering 1841,40 eurot.

 

26. Toetuse saaja: Alar Palm

Projekti nimetus: Kõrgemäe kinnistule kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus 2 275,32 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 137,66 eurot.

KOV toetus: 1 137,66 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 120,68 eurot.

 

27. Toetuse saaja: Margus Rajas

Projekti nimetus: Kõrtsi Sälliku küla Septiku paigaldus

Toetuse suurus 2 608,98 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 304,49 eurot.

KOV toetus: 1 304,49 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 285,02 eurot.

 

28. Toetuse saaja: Silja Veskus

Projekti nimetus: Lemmaku küla Kaseoja kinnistule kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus 2 001,96 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 000,98 eurot

KOV toetus: 1 000,98 eurot

Toetuse omafinantseering 986,04 eurot.

 

29. Toetuse saaja: Andres Kruut

Projekti nimetus: Haavakivi elamu kanalisatsiooni rajamine

Toetuse suurus 2 766,54 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 383,27 eurot.

KOV toetus: 1 383,27 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 362,63 eurot.

 

30. Toetuse saaja: Tamara Brešenkova

Projekti nimetus: Ülase Kuningaküla küla kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 2 805,96 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 402,98 eurot

KOV toetus: 1 402,98 eurot

Toetuse omafinantseering 1 382,04 eurot.

 

31. Toetuse saaja: Sergei Timtšuk

Projekti nimetus: Katarina talu, Tudulinna, Alutaguse vald - kanalisatsioon

Toetuse suurus 5 306,40 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 653,20 eurot.

KOV toetus: 2 653,20 eurot.

Toetuse omafinantseering 2 613,60 eurot.

 

32. Toetuse saaja: Anatoli Mussatov

Projekti nimetus: Kuremäe küla Lahtipäe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 2 243,16 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 121,58 eurot.

KOV toetus: 1 121,58 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 104,84 eurot.

 

33. Toetuse saaja: Endel Lehmus

Projekti nimetus: Raja kinnistul Agusalu külas kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1 695,10 eurot,

sh riigipoolne toetus: 847,55 eurot.

KOV toetus: 847,55 eurot.

Toetuse omafinantseering 834,90 eurot.

 

34. Toetuse saaja: Kersti Saks

Projekti nimetus: Araka talu kanalisatsioonisüsteem

Toetuse suurus 2 376,14 eurot,

sh riigipoolne toetus: 1 188,07 eurot.

KOV toetus: 1 188.07 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 170,34 eurot.

 

35.  Toetuse saaja: Ilmo Virumäe

Projekti nimetus: Pillapalu kinnistu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

Toetuse suurus 1 397,43 eurot,

sh riigipoolne toetus: 698,71 eurot.

KOV toetus: 698,72 eurot.

Toetuse omafinantseering 1 182,77 eurot.

 

 Alutaguse Vallavalitsus annab teada, et 18.07.2019. a korraldusega nr 337 „Hajaasustuse programmi juurdepääsutee valdkonna taotluste rahuldamine" rahuldati järgmiste isikute taotlused:

1. Toetuse saaja: Heidi Einstein                                                                                           

Projekti nimetus: Uusallika ja Heinaste kinnistute juurdepääsutee

Toetuse suurus: 8 216,88 eurot,

sh riigipoolne toetus: 4 108,44 eurot.

KOV toetus: 4 108,44 eurot.

Toetuse omafinantseering 4 047,12 eurot.

 

2. Toetuse saaja: Aili Karp

Projekti nimetus: Rastani kinnistu juurdepääsutee rajamine

Toetuse suurus: 4 679,28 eurot,

sh riigipoolne toetus: 2 339,64 eurot

KOV toetus: 2 339,64 eurot

Toetuse omafinantseering 2 304,72 eurot.

 

Lisainfo:

Alutaguse Vallavalitsus: Piret Anvelt  33 66923 5886 6864, piret.anvelt@alutagusevald.ee