Määrus

Määrusega sätestatakse Alutaguse vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamise põhimõtted ja toetuse maksmise kord.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Taotlus   (elektroonselt täidetav)