„Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Alutaguse vallas" 2018-2020

2018.aastal osales Alutaguse vald projektis „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" esimeses voorus, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine." Toetuse suuruse ja kohanduste arvu aluseks oli puudega inimeste arv kohalikus omavalitsuses taotlusvooru väljakuulutamise aasta 1. jaanuari seisuga 867 puudega isikut.

Vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.veebruari 2018.a. määrusele nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" oli Alutaguse vallale määratud kohanduste arvuks 10 kohta.

Esimeses taotlusvoorus osales kolm töövõimelises eas sügava-ja raske puudega isikut. Projekti raames toetati ja kohandati Alutaguse valla kolme sügava-ja raske puudega isikut eluruumi kohandamisel, kellel oli puudest tingituna raskusi eluruumis liikumisega ja endaga hügieenitoimingute teostamisel toimetulemisega.

Projekti raames kohandati kolmele töövõimelises eas puudega inimesele eluruume vastavaks nende vajadustele, mis andis hea võimaluse oma elukvaliteeti  ja iseseisvust parandada.

2019.aastal osales Alutaguse vald projekti teises voorus, millega taotlesime toetust veel seitsmele töövõimelises eas raske- ja sügava puudega isiku kodu kohandamiseks.

2020.aastal osales  Alutaguse Vallavalitsus  projekti kolmandas voorus, millega taotleti    eraldatud kohtadele lisaks toetust  kolmele raske-ja sügava puudega isikule eluruumide kohandamiseks.

 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamise" projekt on puuetega inimestele väga  vajalik ja tänuväärne, seda nii liikuvusega seotud toimingute teostamiseks kui ka  hügieeni-ja igapäevaelu toimingutega hakkamasaamisel. Projekti kaudu on saanud  ja saavad puudega isikud tõsta iseseisvat toimetulekut ning muuta paremaks oma ja lähedaste elukvaliteeti.