« Tagasi

Ära põleta jaanilõkkes prügi!

Jaaniõhtu ettevalmistused on täies hoos. Jaanilõkke ettevalmistamisel tuleb lisaks tuleohutusnõuete täitmisele järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale ja tervisele.

Jäta jaanilõkkest välja materjal, mis sinna ei kuulu. Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu, oksi, kiletamata pappi ja paberit. Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi. Lõke ei ole koht, kuhu panna majapidamises üle jäänud pakendeid, mööblit, riideid või rehve.  

Lõkkes põlevad plastist ja muudest materjalidest jäätmed madalal temperatuuril. Nii tekivad saasteained, näiteks dioksiin ja furaanid, mis on silmale nähtamatud, kuid on tervisele ja keskkonnale eriti ohtlikud. Nende tervisemõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liiguvad need inimese organismi ning võivad põhjustada raskeid terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Need pika toimega mürkained ladestuvad mullas ja seejärel köögiviljades, mida süües jõuavad mürgised ained ringiga meie organismi. Sageli võib minna aastaid, enne kui haigusnähud ilmnevad.

Jaaniõhtuga käib kaasas söök ja jook, mille tarbimine tekitab paratamatult jäätmeid ja paraku kasutatakse ka ühekordseid nõusid. Levinud eksiarvamus on, et ühekordsed nõud võib pärast kasutamist lõkkes põletada. Suur osa nn paberist või muust taimsest materjalist ühekordseid nõusid sisaldab plasti ja selle põletamine on samuti ohtlik nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. 

Ühekordsete toodete kasutamist on oluline vältida igal võimalusel. Loodusressursse ja energiat kulub ühekordsete nõude tootmisele pea samapalju kui korduvalt kasutatavatele nõudele, aga ühekordsed nõud lõpetavad oma teekonna pärast mõne minutilist kasutamist prügina. Siin ei ole lahendus ka biolagunevad nõud, sest need on mõeldud samuti ühekordseks kasutamiseks.

Hoia jaanilõke prügist puhas ja põletamise asemel kogu jäätmed liigiti: paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid taaraautomaati. Vanad mööbliesemed, ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda jäätmejaama. Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu millised jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee. 

Kui märkad jäätmete põletamist või jäätmetega ettevalmistatud lõkkekohta, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.

Mari Kala           
Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse peaspetsialist