Uudised ja teated

« Tagasi

Muutus mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

24. augustil toimunud volikogu istungil võeti vastu  mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.

Põhilised muutused toetuste andmisel:

  1.  Vabaühendustele antakse kolme liiki toetusi – tegevustoetust, projektitoetust ja ürituse toetust. Korrast jäi välja ühekordne toetus.
  2. Tegevustoetust ja ürituse toetust uue korra kohaselt religioon ei saa. Religiooni tegevust rahastatakse edaspidi sihtfinantseerimise lepingu alusel.
  3. Muudatused on toetuste piirmäärades ja turvalisuse tagamise MTÜ-l on võimalik tegevustoetust taotleda piirmäärast suuremal määral. Ürituse toetust eraldatakse kuni 70% ürituse kogu eelarvest ja kõiki toetusi on erandkorras põhjendatud juhtudel võimalik taotleda piirmäärast suuremal määral. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni 1500 eurot.
  4. Taotlusi esitatakse eelarveaasta 30. septembriks, kuid rahaliste vahendite olemasolul on vallavalitsusel õigus välja kuulutada täiendavaid voorusid kord kvartalis.
  5. Uue korra kohaselt hakkab korrale vastavaid taotlusi hindama vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon vastavalt hindamisjuhendile ja teeb ettepaneku vallavalitsusele toetuse eraldamiseks.
  6. Toetuse saaja kohustub nimetama Alutaguse valda enda toetajana ja kajastama üritust Alutaguse valla sündmuste kalendrites, edastades teate ürituse lühikirjelduse ja olemasolul kuulutusega vähemalt 1 kuu enne ürituse toimumist Huvikeskuse e-posti aadressile: huvikeskus@alutagusevald.ee.

 

Vastuvõetud määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/401092023007