Uudised ja teated

« Tagasi

Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Alutaguse Vallavolikogu kehtestas 24.08.2023 otsusega nr 129 Rannapungerja küla Jahi ja Mudajärve kinnistute detailplaneeringu.

Planeeritav ala asub Peipsi järve ja Rannapungerja jõe vahelisel alal. Planeeringuala suurus on ca 25 ha ning see hõlmab Jahi (81501:005:0275) ja Mudajärve kinnistuid (81501:005:0002). Planeeringu koostamisel on tehtud ettepanek planeeringuala laiendamiseks jalgtee osas Iisaku metskond 45 (81501:005:0279) kinnistule.

Planeeringuga on kavandatud 28 elamumaa krunti, kaks transpordimaa, üks haljasala ja kaks krunti kavandatava puhkekompleksi tarbeks. Elamukruntidele on määratud ehitusõigus pereelamute ja abihoonete ehitamiseks ning ärimaa kruntidele väikeettevõtlus- ja majutushoonete tarbeks. Rannapungerja jõe äärde on planeeritud paadisild koos slipiga.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks krundi minimaalsuuruse osas.

Alutaguse Vallavolikogu otsuse ning kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/kehtestatud.