Uudised ja teated

« Tagasi

Kutsume osalema Keskkonnaameti küsitluses

Projekti LIFE IP CleanEST raames on Keskkonnaamet koostöös Keskkonnainspektsiooniga läbi viimas küsitlust reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra, toimimise ja investeeringute vajaduse hindamiseks.

Elad Virumaal külas, kus elab kuni 50 inimest? Palun aita meid.

Oleme läbi viimas küsitlust, et kaardistada Virumaa külade reovee kohtkäitlussüsteeme. Küsitluse eesmärk on hinnata süsteemide seisukorda ja toimimist. Vastuseid analüüsime ja kanname kaardikihile selleks, et selgitada välja olemasolevad süsteemid, leida süsteemide investeeringute vajadus ja ennetada pinna- ja põhjavee reostamist. 📋 Küsitlusankeeti saab täita maikuu jooksul aadressil https://tinyurl.com/y7t42p3q.

Jaga teadet Virumaal elava sõbraga!