Uudised ja teated

« Tagasi

Estonia pumphüdroelektrijaama DP ja KSH aruande eelnõu avalik arutelu

Alutaguse valla Estonia pumphüdroelektrijaama (PHEJ) detailplaneeringu ja KSH eelnõu avalik väljapanek toimus 17.02 – 17.03.2020.

Avaliku väljapaneku jooksul esitasid Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet arvamusi ja ettepanekud DP ja KSH kohta. Avaliku väljapaneku tulemuste alusel on tehtud DP-s ja KSH-s vajalikud muudatused.

Riigis kehtestatud eriolukorra tõttu ärajäänud avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 04.06.2020 kell 16.00 Alutaguse Vallavalitsuse Mäetaguse teenuskeskuses (Pargi tn 5, Mäetaguse alevik).