Uudised ja teated

« Tagasi

Jäätmejaamadest 2020 aastal

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2020. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilasse (NB! võrreldes 2019 aastaga on toimunud väikesed muudatused tasuta ära antavate jäätmeliikide nimekirjas).

Uikala prügila on avatud tööpäeviti 07.30–19.30, puhkepäeviti ja riiklikel pühadel 9.00–17.00.

Tasuta võetakse vastu järgmisi kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01); plastid (20 01 39); klaas (20 01 02); raamita aknaklaasi (17 02 02); biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01); bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmed (20 02 03 (s.h. 20 02 02)); puit (eelsorteeritud) (20 01 38); tekstiil (20 01 10, (s.h. 20 01 11)); suurjäätmed (20 03 07).

Torma prügila on avatud tööpäeviti 9.00-18.00, laupäeval 9.00-16.00, pühapäeval ja riigipühadel on prügila suletud.

Tasuta võetakse vastu järgmiseid kodumajapidamises tekkinud jäätmeliike: paber ja kartong (20 01 01) liigiti (paber ja kartong eraldi), plastid (20 01 39), metallid (20 01 40), klaas (20 01 02), raamita aknaklaas (17 02 02), biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01), bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03), puit (20 01 38), tekstiil (20 01 10, 20 01 11), suurjäätmed (20 03 07), elektroonika (16 02), põllumajanduskemikaalid (02 01 08*), trükivärvid (08 03 12*), muud mootori-,käigukasti ja määrdeõlid (13 02 08*), ohtlik pakend (15 01 10*), õlifiltrid (16 01 07*), pliiakud (16 06 01*), Ni-cd-akud (16 06 02*), happed (20 01 04*), leelised (20 01 15*), fotokemikaaalid (20 01 17*), lum.lambid (20 01 21*), elavhõbe (20 01 21*), pestitsiidid (20 01 19*), vanavärv, liimid ja vaigud (20 01 27*), EES jäätmed (20 01 35* ja 20 01 36), sortimata ravimikogused (20 01 98*), patareid ja väikeakud (20 01 33*), pakendid (15 01).

Jäätmete transport prügilasse tuleb ise organiseerida ning ära antavad jäätmed peavad olema liigiti sorteeritud. Jäätmete äraandmisel tuleb Alutaguse valla elaniku staatust tõendada Alutaguse valla kodanikukaardi ja ID-kaardi esitamisega (prügila töötajale tuleb kontrollimiseks esitada mõlemad dokumendid). Jäätmeid üleandev elanik peab lähtuma prügila töötajate korraldustest. Üleantavad jäätmed peavad olema sorteeritud vastavalt eeltoodud nimekirja alusel. Sorteerimata jäätmete viimisel prügilasse ei võeta neid tasuta vastu.

Jätkuvalt saab ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat ära anda ka valla territooriumil asuvates ohtlike jäätmete kogumispunktides, kuid juhime tähelepanu  sellele, et kogumispunktide mahutavus on piiratud ning suured elektroonikajäätmed (nt telekad, külmkapid, pesumasinad jne) tuleks pigem viia otse jäätmejaama. PS! Uikala prügile on tavajäätmete prügila ja elektroonikat vastu ei võta.

Samuti ei pea suurjäätmete ära andmiseks enam kogumisringi ootama, kuna elanikel nüüd võimalik neid jäätmejaamas aastaringselt tasuta ära anda.