Uudised ja teated

« Tagasi

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu avalik väljapanek ja arutelu

Alutaguse Vallavalitsus kiitis heaks Alutaguse valla arengukava 2021-2030 eelnõu ja suunas eelnõu avalikule väljapanekule.
26. mai kuni 09. juuni  2021 toimub arengukava eelnõu avaliku väljapanek ja ettepanekute esitamine. Ettepanekuid valla arengukavasse saavad esitada kõik huvitatud isikud, esitades need arengukava eelnõu avaliku väljapaneku ajal e-posti aadressile info@alutagusevald.ee.
Arengukava avalik arutelu toimub kirjalike ettepanekute laekumise korral 10. juunil 2021 kell 16:00 Mäetaguse rahvamajas.