Uudised ja teated

« Tagasi

Elering alustas Alutaguse vallas õhuliinide rekonstrueerimist

Aprillis algasid Alutaguse vallas Eleringile kuuluva Balti–Tartu 330-kilovoldise kõrgepingeliini (L300) rekonstrueerimistööd, mis on vajalikud Eesti elektrivõrgu ühendamiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga ning elektrivarustuskindluse suurendamiseks Eestis. Tööde käigus vahetatakse välja oma eluea lõppu jõudnud liinimastid ja juhtmed.

Et vähendada keskkondlikku jalajälge ja majandada loodussäästlikult, tõstetakse tööde käigus samadele mastidele ka paralleelselt kulgevad Eleringi 110-kilovoldised õhuliinid. Seejärel tekib võimalus 110-kilovoldised õhuliinid demonteerida ning vabastada seni kehtinud piirangutest Alutaguse valla territooriumil kokku 320 hektarit maad.

2023. aastal alustatakse 330-kilovoldise õhuliini Viru–Tsirguliina (L355) rekonstrueerimisega, mille valmimise järgselt on võimalik demonteerida ka paralleelselt kulgev 330-kilovoldine õhuliin Viru–Paide (L356) ning vabastada piirangutest Alutaguse vallas täiendavalt üle 450 hektari maad.

Kõigi tööde lõpuks vabaneb seega kaitsevööndist tulenevatest piirangutest Alutaguse valla territooriumil kokku ligikaudu 800 hektarit maad.

Kirjeldatud rekonstrueerimistööde käigus asendatakse olemasolevad amortiseerunud mastid, juhtmed ja muud liinielemendid olemasolevates asukohtades, ehk rekonstrueeritava liini kaitsevöönd ja paiknemine ei muutu. Tööde teostamise ajal võib esineda ajutisi liikluse peatamisi, pinnase kahjustusi ning müra ja vibratsiooni. Kui tööde käigus kahjustatakse pinnast, taastatakse endine olukord soodsate ilmaolude korral kohe pärast tööde lõppemist. Elering vabandab võimalike töödega kaasnevate ajutiste ebamugavuste pärast.

Rekonstrueerimise järgselt väheneb oluliselt vanadest kõrgepingeliinidest niiske ilmaga kostuv iseloomulik särin ehk nõndanimetatud koroonaefekt, mida tekitavad vanade juhtmete ja tarvikute teravikud ja ebatasasused. Uutel liinidel on nende kvaliteetsematest ja ühtlasematest materjalidest tulenevalt koroonaefekt väike ning inimkõrvale praktiliselt kuuldamatu.

Eleringile kuuluvate liinide paiknemisega saab tutvuda aadressil https://gis.elering.ee.

Mandri-Euroopa sagedusalaga sünkroniseerimisega saab põhjalikumalt tutvuda aadressil www.elering.ee/sunkroniseerimine.