Uudised ja teated

« Tagasi

Teade avaneva taotlusvooru kohta

Taotlusvoor avaneb novembris 2021

MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda alustab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 Leader meetme rakendamise raames projektitaotluste vastuvõtmist 2022. aasta rakenduskava meetmetele M1, M2, M3 ja M5.

Meetmemahud:
M1 - Kohalikul ressursil baseeruva ettevõtluse arendamine - 100 000 €
M2 - Peipsiääre väljaarendamine kvaliteetseks turismisihtkohaks - 100 000 €
M3 - Kogukonna arendamine ja aktiviseerimine - 169 022, 23 €
M5 - COVID-19 toetusmeede - 159 775, 59 €

Taotlusvoor on avatud 13.-26.november 2021 kella 12:00ni (taotlemine e-PRIA kaudu) ja esitatud projektitaotluste hindamistulemusi on oodata jaanuar 2022 lõpuks. Abikõlblik piirkond on Alutaguse vald ja Mustvee valla osana endiste Lohusuu ja Avinurme valdade geograafilised territooriumid.

Vooru infopäev toimub oktoobri teises pooles. Lisainfo ja kontakt: www.pakmty.ee