Uudised ja teated

« Tagasi

Kohanime määramise eelnõu avalikustamine Kurtna külas

Alutaguse Vallavalitsus arutas 02.09.2021 toimunud istungil korralduse eelnõud Kohanime määramine (Kurtna küla). Kurtna küla on Alutaguse valla üldplaneeringuga määratud kompaktse asustusega alaks, mis nõuab ruumiandmete seaduse alusel unikaalaadressi määramist. Kohanimeregistrisse kantavad liikluspinnad on unikaalaadressi määramise aluseks. Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 avalikustada eelnõu valla kodulehel 06.09 kuni 21.09.2021 ettepanekute ja vastuväidete esitamiseks. 

 

Korralduse eelnõu

 

Võttes aluseks Alutaguse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 285 kehtestatud Alutaguse valla üldplaneeringu, mille alusel on Kurtna külas määratud kompaktse asustusega ala piirid, ruumiandmete seaduse § 44 punkt 1, kohanimeseaduse § 3 lõike 7 punkti 1, § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ja § 6 lõiked 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja  § 30 lõike 1 punkti 2 ning Alutaguse Vallavolikogu 21.12.2017. a määruse nr 13 "Kohanimeseaduses ja ruumiandmete seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete delegeerimine Alutaguse Vallavalitsusele", valla kodulehel 06.09 kuni 19.09.2021 avalikustatud eelnõu, mille kohta esitati/ei esitatud ettepanekuid/vastuväiteid, Alutaguse vallavalitsus annab korralduse:

 

1. Määrata Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Kurtna külas asuvatele liikluspindadele alljärgnevad kohanimed (Lisa 1):

1.1. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Sassi tee;

1.2. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Pargiääre tee;

1.3. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Pargi tee;

1.4. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Kurtna tee;

1.5. Ida-Viru maakond, Alutaguse vald, Kurtna küla, Vabriku tee.