Uudised ja teated

« Tagasi

Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Alutaguse Vallavolikogu algatas 26.08.2021 otsusega nr 341 Remniku küla Järveääre tee 28 kinnistu (12201:002:0023) detailplaneeringu. Planeeritava maa-ala piir on algatamise korralduse lisas. Planeeritava maa-ala suurus on ca 1.23 ha.

Maaüksuse sihtotstarve on 100% ärimaa ning sellel asuvad endise söökla vundament ja varemed. Planeeringuala asub tervikuna Peipsi järve ehituskeeluvööndis. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada maa-alale puhkeotstarbelised ärihooned ning kõrvalsihtotstarbena elamukompleks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu muutmiseks ehituskeeluvööndi vähendamise osas. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub detailplaneeringu koostamise käigus.

DP algatamise otsusega on võimalik tutvuda Alutaguse Vallavalitsuses tööajal ja Alutaguse valla veebilehel http://www.alutagusevald.ee/algatatud.