Uudised ja teated

« Tagasi

Kodukompostrite soetamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) on avanud taotlusvooru kohalikele omavalitsustele jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamiseks. Toetust on võimalik taotleda kodukompostrite ja biojäätmete konteinerite soetamiseks.

Toetuse määr on maksimaalselt 90% ja omaosaluse määr minimaalselt 10% kompostri ja biojäätmete konteineri hinnast. 

Alutaguse Vallavalitsus kavatseb esitada KIK-ile toetuse saamiseks taotluse kodukompostrite soetamiseks, kuid vajab selleks infot, kui paljud majapidamised on kodukompostri soetamisest huvitatud.

KIK-i positiivse rahastusotsuse korral tuleb isikul, kellele komposter üle antakse, tasuda Alutaguse Vallavalitsusele selle omaosaluse määr, mis on kompostri puhul eeldatavalt kuni 50 eurot ning esitama valda kinnituskirja,  mille järgi tuleb kompostrit eesmärgipäraselt kasutada vähemalt 3 aastat pärast projekti lõppemist. 

Kodukompostreid saab taotleda Alutaguse vallas asuvatele kinnistutele, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul.

Komposter on mahuga 200l. Täiendav video eeldatava komposteri kohta leitav SIIT.

Kodukompostri soetamisest huvitatud isikutel palume täita taotlusvorm, mis asub SIIN

Taotlusi võetakse vastu kuni 25. oktoobrini 2021.

 

Lisainfo:

Martin Miller              5306 4462; martin.miller@alutagusevald.ee

Piret Anvelt                5886 6864; piret.anvelt@alutagusevald.ee