Uudised ja teated

  Enampakkumisel on Alutaguse vallast Pagari külast elamukrundid aadressil Vana tee 15 ja 19 ning Uus tee 1 ja 3. 

Maa-amet korraldab enampakkumise riigimaa võõrandamiseks 13.03

  Enampakkumisel on Alutaguse vallast Pagari külast elamukrundid aadressil Vana tee 15 ja 19 ning Uus tee 1 ja 3. 

Ootame toredaid külalisi osa saama Pöörasest TäiskuuÖÖsöömingust Peipsi Toidu Tänaval juba sel laupäeval, 24. veebruaril kell 17.00-00.00.

Peipsi kandi rahvas kutsub külalisi TäiskuuÖÖsöömingule Eesti Vabariigi aastapäeva tähistama

Ootame toredaid külalisi osa saama Pöörasest TäiskuuÖÖsöömingust Peipsi Toidu Tänaval juba sel laupäeval, 24. veebruaril kell 17.00-00.00.

Alates 01.03.2024 toimub osaline muudatus Alutaguse valda teenindavate liinide nr 64, 71 ja 72 sõiduplaanides

TEADE Alutaguse valda teenindavate liinide nr 64, 71 ja 72 sõiduplaanide osalistest muudatustest alates 01.03.2024

Alates 01.03.2024 toimub osaline muudatus Alutaguse valda teenindavate liinide nr 64, 71 ja 72 sõiduplaanides

Kuru küla Järveäärse kinnistu detailplaneeringu valik väljapanek toimub 27.02-27.03.2024.

Kuru küla Järveäärse kinnistu detailplaneeringu avalikustamine

Kuru küla Järveäärse kinnistu detailplaneeringu valik väljapanek toimub 27.02-27.03.2024.

Seoses Elektrilevi OÜ projekttöö ehitustöödega Jaanimetsa kinnistu, Kauksi küla, Alutaguse vald elektriliitumiseks piirame ajutiselt autode liiklemist Kesktee kinnistul Kauksi-Vasknarva...

Elektrilevi OÜ projekttöö: Jaanimetsa, Kauksi küla, Alutaguse vald elektriliitumine

Seoses Elektrilevi OÜ projekttöö ehitustöödega Jaanimetsa kinnistu, Kauksi küla, Alutaguse vald elektriliitumiseks piirame ajutiselt autode liiklemist Kesktee kinnistul Kauksi-Vasknarva...

Kõigil kinnistutel üleriigiliselt on kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille...

Veelkord biolagunevate jäätmete kogumisest

Kõigil kinnistutel üleriigiliselt on kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille...

9. veebruarist kuni 15. märtsini saab taotlusi esitada väärtusliku taluarhitektuuri taotlusvooru, mille eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise...

Väärtusliku taluarhitektuuri taotlusvoor tuleb taas

9. veebruarist kuni 15. märtsini saab taotlusi esitada väärtusliku taluarhitektuuri taotlusvooru, mille eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise...

Alutaguse vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida rentnik, Kiikla rahvamaja hoones (Vikerkaare tee 7, Kiikla küla) asuva sauna ruumidele, üldpinnaga 72,3 m 2 koos inventariga. ...

Kiikla sauna rendikonkurss

Alutaguse vallavalitsus kuulutab välja konkursi, et leida rentnik, Kiikla rahvamaja hoones (Vikerkaare tee 7, Kiikla küla) asuva sauna ruumidele, üldpinnaga 72,3 m 2 koos inventariga. ...

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Iisaku alevikus, Tervise tn 7 ja Põllu tn 1a kinnistule sotsiaalse otstarbega korterelamu...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Iisaku alevikus asuva Tervise tn 7 ja Põllu tn 1 a maaüksuse osas

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Iisaku alevikus, Tervise tn 7 ja Põllu tn 1a kinnistule sotsiaalse otstarbega korterelamu...

Liikluskorraldust muudetakse Illuka külas Kooli teel (nr 2290006). Alates 01.02.2024 on tee ühesuunaline Jõhvi-Vasknarva tee (32) ja Uueõue tee (nr 2290005) vahelisel lõigul, suunaga...

Liikluskorralduse muudatus

Liikluskorraldust muudetakse Illuka külas Kooli teel (nr 2290006). Alates 01.02.2024 on tee ühesuunaline Jõhvi-Vasknarva tee (32) ja Uueõue tee (nr 2290005) vahelisel lõigul, suunaga...

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 25. jaanuaril meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide...

„Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide taotlusvooru avamine

Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avavad 25. jaanuaril meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide...

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Iisaku alevikus, Torni tn 6 kinnistule abihoone püstitamiseks. Kinnistul puudub kehtiv...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Iisaku alevikus asuva Torni tn 6 maaüksuse osas

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Iisaku alevikus, Torni tn 6 kinnistule abihoone püstitamiseks. Kinnistul puudub kehtiv...

TASUTA sõiduõiguse kandmine Ühiskaardile

Teadmiseks bussireisijatele

TASUTA sõiduõiguse kandmine Ühiskaardile

Alajõe küla Valla tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 05.02 – 05.03.2024.

Alajõe küla Valla tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Alajõe küla Valla tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 05.02 – 05.03.2024.

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Mäetaguse alevikus, Kooli tn 8 kinnistule sotsiaalse  otstarbega korterelamu püstitamiseks. ...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Mäetaguse alevikus asuva Kooli tn 8 maaüksuse osas

Alutaguse Vallavalitsus on alustanud projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlust Mäetaguse alevikus, Kooli tn 8 kinnistule sotsiaalse  otstarbega korterelamu püstitamiseks. ...

Kõigil kinnistutel üleriigiliselt on kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille...

Biojäätmete liigiti kogumine on kõigile kohustuslik. Pikendasime kompostimisest teavitamise tähtaega kuni 30.01.24

Kõigil kinnistutel üleriigiliselt on kohustus biojäätmeid tekkekohal liigiti koguda ning need kas kompostida või jäätmevedajale üle anda. Selle põhjuseks on üleeuroopaline kokkulepe, mille...

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2024. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilatesse. NB! Korraga saab elanik tasuta üle anda maksimaalselt 250 kg...

Jäätmejaama teenusest Alutaguse vallas 2024 aastal

Alutaguse valla elanikel on võimalus 2024. aastal kodumajapidamises tekkinud jäätmeid tasuta viia Uikala ja Torma prügilatesse. NB! Korraga saab elanik tasuta üle anda maksimaalselt 250 kg...

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.01-11.02.2024.

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu avalikustamine

Uusküla spa-hotelli ja selle lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 29.01-11.02.2024.