Pressiteade

26.01.24

ER126 LOCAL FIRE üldine Projekti eesmärk on parandada elu- ja vaba aja veetmise ohutust RE-EE piirialal läbi ühiste tegevuste kompleksi metsa- ja maatulekaitse riskijuhtimisel. Projekt algas väga paljutõotavalt. Partneritel õnnestus korraldada kaks ühisõppust (üks Eestis ja teine ​​Venemaal), kuid siis pandeemia tõttu suleti aasta lõpus piirid 2020 ja edasine koostöö oli vaid interaktiivne. Seega tuli igal partneril täita projekti eesmärke iseseisvalt. Kuid alates veebruarist 2022 seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse partnerite suhted katkesid. Tänu nendele kahele olulisele mõjutegurile ei ole partnerid suutnud tegevusi 100% ellu viia. Mis olid projektis ette nähtud. Alutaguse vald on lõpetanud kõik projektis ette nähtud investeeringud ja tegevused, milleks peamisteks osteti 3 komplekti seadmeid ja kaupu raskesti ligipääsetavate kohtade jälgimiseks, spetsiaalsed kaubad vabatahtlikele päästerühmadele (ehk Jaamaküla Vabatahtlikud Päästjad, Iisaku Vabatahtlikud Päästjad, Mäetaguse Vabatahtlikud Päästjad ostetud) ja Narva jõe kaldal asuv investeerimisplats parandati juurdepääsuteede, kuivhüdrandi ja slippiga. Tänu kohalike vabatahtlike tuletõrjujate meeskonna liikmete arvu suurenemisele (Jaamaküla vabatahtlikele päästjatele lisandus kohe kuus uut liiget) Vene partnerid alustasid projekti alguses pehmete tegevustega, kuna investeeringute ettevalmistamine võttis neil rohkem aega. 2021. aasta jooksul teadupärast viisid nad investeeringud ka osaliselt ellu, kuid kahjuks pole palju infot selle kohta, kuidas või mil viisil investeeringud teostati. Venemaal plaanitavate ühistegevuste kohta puudub teave üldse. Alutaguse  Projekti pool toob kasu kogu programmipiirkonnale, kuna iga omavalitsus saab malle kasutada ja integreerida.

Projekti kogueelarve oli :  473 531,88 eurot, millest 396 000,19 eurot kaasrahastas  Eesti EL välispiiri programmist 2014-2020 ´´Euroopa naabrusinstrumendi raames".

Projekt ER126 LOCAL FIRE on Alutaguse valla poolt ,ühepoolselt lõpetatud.

Eesti-Vene koostööprojekt ER126

Eesti-Vene koostööprojekt ER126 ``Ühismeetmed kohalike päästeteenistuste tingimuste parandamiseks maastike ja metsade ning asulate kaitseks EE-RU piirialal.``

„LOCAL FIRE"

 

Projekti eesmärgiks on parandada  EE/RU piirialal asuvate maastike , metsade ja inimeste kaitset tulekahjude eest ning tõsta läbi toetatava tegevuse päästevõimekust.

Projekti elluviimise periood: 01.07.2019-30.06.2021.

Projektipartnerid

Projektis osaleb 5 partnerit.

Partnerid Eestist: Alutaguse Vallavalitsus ja

Partnerid Venemaalt: Pihkva rajooni administratsioon (juhtpartner) , Gdovi rajooni administratsioon , Petseri rajooni administratsioon ,  Palkino rajooni administratsioon

Projekti kogueelarve: 473 531,88 eurot, millest 396 000,19 eurot rahastatakse Eesti - Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.

 

Projektis planeeritud tegevused on järgmised:

Eestis

Ehitus :Ehitatakse välja Kuningaküla Päästjate tugi punkt- paatide veeskamiseks ,Narva jõest tulekustutus vee võtmiseks – kuiv hüdrant ning juurdepääsutee rajatud taristule.

Varustus: Soetatakse Alutaguse valla territooriumil tegutsevate vabatahtlike pääste komandodele -Mittetulundusühing Iisaku Priitahtlik Pääste , Mittetulundusühing Iisaku Vabatahtlik Tuletõrje ja MTÜ Illuka Pritsimehed , vajaliku päästevarustust.

Õppused: Viiakse läbi vabatahtlike päästjate ühisõppus (kaasatud vaatlejatena Venemaa poolsed partnerid) tulekahju likvideerimisest.

 

Venemaal

Pihkva Rajoon , Gdovi Rajoon ,  Petseri Rajoon , Palkino Rajoon:

Projekti peamine eesmärk on kogemuste vahetamine

kohalike tulekahjude jälgimisel ja lokaliseerimisel erinevates piirkondades.

Piiratakse maanteedelt metsadesse suunduvate teede hulka paigaldades piirdeid.

Taastatakse tulekustutustiike metsades ja tiheda süttimisstatistikaga asulate ümber rakendatakse pinnase  kündmist mida korraldatakse kevadhooaegadel.

Täiendatakse vabatahtlike päästekomandode eri varustus.

Õppused: Viiakse läbi neli erinevat päästjate ühisõppust (kaasatud vaatlejatena Essti Vabariigi poolsed partnerid) tulekahju likvideerimisest.

 

 

Projekti tulemused Eestis

  • Valmib Päästeteenistule oluline tugipunkt Narva jõe kaldal Kuningakülas.
  • Alutaguse valla 60 vabatahtlikule päästjatele soetatakse hulgaliselt erivarustust.

 

Projekti tulemused Venemaal

  1. Taastatakse 17 tuletõrje veevõttu kohta metsades ja suletakse 24 maanteelt mitte vajaliku maha sõitu metsadesse.
  2. Soetatatakse vajaliku erivarustust päästjatele.

 

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.

 

Eesti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2014–2020 koduleht

Euroopa Liidu Regionaalpoliitika koduleht

Venemaa Föderatsiooni Majandusarengu ministeeriumi koduleht

Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi koduleht

 

Selle teate sisu eest vastutab ainuisikuliselt Alutaguse Vallavalitsus ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Kontaktisik:

Taavi Vogt

Tel 5012659