Uudised ja teated

Avalik arutelu

Alutaguse valla arengukava 2021-2030 alushariduse, üldhariduse, huvihariduse ja –tegevuse ning rahvastiku osa muutmise eelnõu avaliku väljapaneku ajal (16.-30.06.2022) esitati vallavalitsusele 8 kirjalikku ettepanekut, mis omakorda koosnevad rohkem kui ühest ettepanekust. Avaliku väljapaneku toimumise ajal esitatud ettepanekutega saab tutvuda valla kodulehel.

Anname teada, et Alutaguse Vallavalitsuse 28.07.2022 korralduse nr 336 kohaselt toimub arengukava eelnõu avalik arutelu 15.09.2022 algusega kell 18.00 Mäetaguse rahvamajas. Esialgselt oli planeeritud korraldada arutelu 04.08.2022, kuid vastu tulles volikogu liikmete soovile, muudeti arutelu toimumise aega.